Tıbbi Laboratuvar

Anadolu Cerrahi kliniklerinde teşhis, tedavi ve takip aşamalarının tümünde laboratuvar hizmetlerinden yararlanılmak üzere üst seviye teknolojik modellere sahip ekipmanlardan oluşan, ulusal ve uluslararası kalite kontrol sistemlerinde kabul görmüş tıbbi laboratuvar ile birlikte çalışıyoruz.  Tıp biliminde doğru teşhis ve teşhisten sonra doğru tedavinin uygulanmasında en önemli konuların başında tıbbi tahlil ve tetkikler gelir. Kan, dışkı veya idrar olarak alınan örnekler üzerinde çalışılarak teşhis ve tedavi için değerlendirmeler yapılabilir.

Anadolu Cerrahi’de yer alan laboratuvarımızda biyokimya, mikrobiyoloji, seroloji, enfeksiyon hastalıkları, check-up dahil olmak üzere birçok test uygulanır.

Biyokimya Testleri

 • Glukoz
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • Protein(total)
 • Albumin
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • Gamma Glutamiltrasferaz (GGT)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Amilaz
 • Bilurubin, total
 • Bilurubin, direkt
 • Kolesterol, total
 • Trigliserit
 • HDL-Kolestrol
 • LDL-Kolestrol (Direkt)
 • LDH
 • Kreatin Kinaz (CK), total
 • Kreatin Kinaz-MB (CK-MB)
 • Demir (Fe)
 • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Fosfor (P)
 • Glikolize Hemoglobin(HbA1C)%
 • ASO (kantitatif)
 • CRP (kantitatif)
 • RF (kantitatif)
 • Etil Alkol

Hormon Testleri

 • Ferritin
 • Folik asit
 • Vitamin B12
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH
 • FSH
 • LH
 • Estradiol (E2)
 • Prolaktin (PRL)
 • Beta Hcg
 • IgE
 • PSA
 • PSA(serbest)
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Combi(Anti HIV-P24 Ag)
 • Anti HCV
 • CEA-Karsinoembriyojenik antijen
 • CA 19-9
 • CEA 15-3
 • Troponin I
 • D-Dimer

Hematoloji Testleri

 • Sedimantasyon
 • Hemogram
 • Periferik yayma
 • Protrombin zamanı
 • APTT
 • Kanama zamanı
 • Pıthtılaşma zamanı

Mikrobiyoloji Testleri

 • İdrar Biyokimyası
 • İdrar Mikroskopisi
 • Gebelik testi (idrar)
 • Dışkıda selofan bant
 • Gaitada gizli kan
 • Gaitada rotavirüs antijeni
 • Gaitada adenovirüs antijeni
 • Gaiatada amip antijeni
 • Gaitada helikobakter antijeni
 • Gaitada parazit aranması
 • Abse kültürü
 • Balgam kültürü
 • İdrar kültürü
 • Vajen kültürü
 • Kan kültürü
 • Gaita kültürü
 • Plevra sıvısı kültürü
 • Periton sıvısı kültürü
 • Yara kültürü
 • Kulak kültürü
 • BOS kültürü
 • Boğaz kültürü
 • Burun kültürü
 • Vücut eklem sıvısı kültürü
 • Boyasız mikroskobik inceleme
 • Antibiyotik duyarlılık testi
 • Kültür ve antibiyogram duyarlılık testi (KAHT)
 • Kültür ortamı
 • Seroloji testleri
 • VDRL Card testi
 • Hbs Ag Card testi
 • HCV Card testi
 • HIV Card testi
 • Kan grubu ve Rh testi
 • Cross Match
 • Coombs, indirekt
 • İndirekt Coombs, titremetik
 • Coombs, direkt

Diğer Testler

 • Serbest testosteron
 • Total testesteron
 • 1,25-Dihidroksi Vitamin D
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • İnsülin
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • Kortizol
 • Cyclic citrullinated peptide (CCP)
 • Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
 • C peptit
 • Büyüme hormonu
 • Parathormon (PTH)
 • Tiroglobulin
 • Anti tiroglobulin antikor
 • Anti TPO
 • TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
 • Anti nükleer antikor (ANA)
 • Anti ds DNA
 • Anti düz kas antikor(ASMA)
 • HLA B27
 • ENA Profili
 • Lipaz
 • Homosistein
 • HPLC ile hemoglobin elektroforezi
 • Anti-asetilkolin reseptör antikoru (AChR)
 • Anti-insülin antikor
 • Faktör 1 (Faktör I – fibrinojen)
 • Adacık hücre (islet cell) antikoru
 • Anti-glütamik asit dekarboksilaz antikoru (Anti-GAD)
 • Anti-diüretik hormon (ADH), serum
 • Anti-kardiolipin antikoru (ACA) IgG
 • Anti-kardiolipin antikoru (ACA) IgM
 • Anti-fosfolipid IgG
 • Anti-fosfolipid IgM
 • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE – Angiotensin converting enzyme) düzeyi
 • Vanil mandelik asit (VMA)
 • Metanefrin (24 saatlik idrar)
 • Normetanefrin 24 saatlik idrar
 • Adrenalin (epinefrin) 24 saatlik idrar
 • Noradrenalin (norepinefrin) 24 saatlik idrar
 • Renin
 • Aldosteron
 • Vitamin C (askorbik asit)
 • Vitamin H (biotin)
 • amip antikor
 • 5 Hidroksi İndol Asetik Asit
 • Chlamydia trachomatis IgG
 • Çinko
 • Bakır, serum
 • Kurşun
 • Civa
 • Selenyum
 • Adeonizim de aminaz
 • Protein elektroforezi
 • C3
 • C4
 • Porfobilinojen
 • İdrarda şeker kromografisi
 • Aside rezistan bakteri
 • Drug abuse screening (tarama) test, idrar
 • Fenil Alanin kantitatif
 • Paneller (panel 6-panel 7-panel 8)
 • Alerjenler
 • Yenidoğan taraması (Tandem MS)
 • Organik asit analizi (İdrarda)
 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenez (G-6-PD)
 • Piruvat kinaz
 • Anti Endomisyum IgG
 • Anti Endomisyum IgA
 • Anti Gliadin lgA
 • Anti Gliadin lgG
 • Doku transglutaminaz Ig A
 • Doku transglutaminaz Ig G
 • IgD testi
 • IgG, nefelometrik
 • IgA, nefelometrik
 • IgM, nefelometrik
 • IGF-1
 • IGF-BP3
 • IgG1 alt grupları
 • IgG2 alt grupları
 • IgG3 alt grupları
 • IgG4 alt grupları
 • Spermiyogram
 • OGTT 50
 • OGTT 75
 • OGTT 100
 • OGTT 75 gebelerde

Gastroenteroloji Testleri

 • Helikobacter pilori IgA (ELISA)
 • Helikobacter pilori IgG (ELISA)
 • Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)

Enfeksiyon Hastalıkları Testleri

 • HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • HBV-DNA, kantitatif
 • HCV-RNA, kantitatif
 • HDV-RNA, kantitatif
 • Anti HDV
 • HCV Genotiplendirme
 • Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • EBV VCA lgG
 • EBV VCA lgM
 • Herpes simpleks tip 1 IgG
 • Herpes simpleks tip 1 IgM
 • Herpes simpleks tip 2 IgG
 • Herpes simpleks tip 2 IgM
 • Borrelia burgdorferi IgM
 • Borrelia burgdorferi IgG
 • Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
 • Anti HEV IgM
 • Anti HEV IgG

Genetik Testler

 • HLA 5 PCR
 • HLA 51 PCR
 • FMF MUTASYON
 • FMF 12 MUTASYON
 • MTHFR MUTASYON C677T
 • HPV genotiplendirme
 • HPV DNA
 • Faktör V Leiden mutasyonu
 • MTHFR mutasyon analizi
 • Kromozom analizi, periferik kan
 • Non-invaziv Prenatal Test (NIPT)
 • BRCA mutasyon 1+2